SZORGALMATOS


A tartalomhoz

Szorgalmatosért Egyesület

Civil szervezetek
Cím:

4441 Szorgalmatos, Pacsirta 18/A

Telefonszám:

42/520-034

Kapcsolattartó:

Nagy Péterné

Mobil:

70/368-2493

Adószám:

18794858-1-15

Egyesületünk 1995-ben alakult. Akkor Szorgalmatos még nem önálló településként működött. Célunk az volt, hogy a lakosságból egy jó kis közösséget formáljunk és csökkentsük a szociális és kulturális hátrányokat, amit a várostól lemaradva érzékeltünk. 1999-től közhasznú szervezet vagyunk.Taglétszám: 85 fő
Elnökségi tagok:

- Nagy Péterné /elnök/

- Takács Pálné /titkár/

- Kalapos György /polgárőr tagozat vezetője/

- Bandula Istvánné

- Bohács Istvánné

- Fazekas Imre

- Kiss Éva

- Papp Ferenc

- Rókáné Orosz Gabriella

- Szabó Károlyné

- Szép Attiláné

- Tóth Ferenc

- Varga MiklósnéAz egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
  • kulturális tevékenység
  • természetvédelem, állatvédelem
  • környezetvédelem
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító -, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  • nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
  • közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárításA fentieknek megfelelően a feladatok is nagyon sokrétűek és településszintűek. Az egyesületben csak önkéntesek dolgoznak, közhasznú szolgáltatásaink ingyenesek és tagjain kívül más is részesülhet belőle. Az egyesület bevétele tagdíjakból, továbbá a tagok és más természetes jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek felajánlásaiból származnak.

Az egyesületen belül két csoport is működik:

1
. A Hóvirág Népdalkör, akik 1998-ban alakultak és komoly sikereket érnek el.


2. 2004-ben megalakult a
Polgárőrség 17 fővel. Jelenleg, a megújítást követően a taglétszám 52 fő.

Polgárőrség vezetője: Kalapos György


A Szorgalmatosért Egyesület működését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja.

A lelkiismeretes, önkéntes munkának megvan az eredménye, mert szinte megszűntek a településen a bűncselekmények.
A csoport munkáját a Képviselő Testület "Szorgalmatosért" kitüntető díjjal jutalmazta.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe